Kategorier
info

Produktutveckling för swimrun-dolme

Vårt mål är att ta fram en snabb swimrundolme!

DOLME.se utnyttjar maxmåtten för swimrundolmar och får därmed största möjliga flytkraft.

DOLME är smidig i vattnet (hydrodynamisk). Dolmen lyfter benen uppåt men ersätter benen (som tidigare låg djupt) med sin egen volym. Det är viktigt att denna volym är hydrodynamisk (eller mer hydrodynamisk än ett par fötter med skor)!

1 svar på ”Produktutveckling för swimrun-dolme”

JURISTFIRMAN TOMMY PERSSON
LAWYER AB

TOTTVÄGEN 53 D
837 51 ÅRE, SVERIGE
TELEFON: + 46 (0) 70-510 38 67
E-MAIL: lawyer@lawyer.se

MEDLEM I NEW YORK STATE BAR

Dolme.se

26 juni, 2020

Angående er användning av namnet ARKiMEDES för swimrunprodukter

Vi företräder YONK sports AB, som marknadsför och säljer swimrunprodukter under varumärket ARK. Varumärket ARK är inarbetat av YONK sports AB inom swimrunprodukter, bl.a. såsom huvudsponsor av ÖtillÖ loppen. YONK sports AB har därmed en ensamrätt att använda varumärket ARK inom swimrunprodukter. Vi har fått uppdraget att förbereda rättsliga åtgärder mot er på grund av er användning av produktnamnet ARKiMEDES för swimrunprodukter.

Genom er marknadsföring och försäljning av en swimrunprodukt med namnet ARKiMEDES på http://www.dolme.se är vår bedömning att ni gör intrång i YONK sports AB:s varumärke ARK vilken används för swimrunprodukter. Vår bedömning är att er användning av produktnamnet ARKiMEDES för swimrunprodukter samt er användning av, och jämförelser med, YONK sports produkter och renommé i er marknadsföring även står i strid med Marknadsföringslagen. Varumärkesintrång är skadeståndsgrundande och straffbart. Brott mot Marknadsföringslagen är skadeståndsgrundande. Därtill kan vitesförbud meddelas.

Ni är härmed informerade om potentiellt varumärkesintrång och brott mot Marknadsföringslagen och att ni därmed inte har rätt att fortsätta er marknadsföring och försäljning av swimrunprodukter under namnet ”ARKiMEDES” eller andra kännetecken som inkräktar på eller drar otillbörlig fördel av YONK sports AB:s varumärke ARK. Ni uppmanas härmed att omedelbart sluta använda namnet ”ARKiMEDES” på era swimrunprodukter. Skulle ni fortsätta er marknadsföring och försäljning av swimrunprodukter under namnet ARKiMEDES sker det i ond tro vilket kan leda till skadeståndsskyldighet och vi kan komma vidta rättsliga åtgärder.

Vänligen kontakta oss om ni har några frågor i ärendet.

Dag som ovan

Tommy Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *